Partnerzy

Współpracujemy z innymi firmami z regionu. Szczerze możemy polecić usługi firm:

ATEST – próbne obciążenia mostów i pali, badania ciągłości pali i wszelka diagnostyka obiektów inżynierskich
Specjalizują się w  diagnozowaniu oraz projektowaniu mostów i innych obiektów inżynierskich. Firma ATEST bazuje na wysokim doświadczeniu pracowników jakie uzyskali podczas pracy przy największych budowach infrastruktury drogowych w kraju i za granicą.